Индустриални новини

Класификация на лепило

2020-08-24
Според разликата в разтворимостта в двете фази на термопластичния еластомер ABA епоксидна смола, често използваните лепила са разделени в три категории. Първият тип параметри на разтворимост обикновено са относително ниски и могат да бъдат съвместими само с неполярни каучукови фази, петролна смола, рядкоземни и алициклични петролни смоли, колофон и хидрогенирани колофонови смоли и трет-бутенови смоли. , Те могат да намалят еластичността, модула и кохезионната якост на самозалепващия се модифициран асфалт и да направят самозалепващ се модифициран асфалт с първоначална якост на слепване и отлепване.
на
Такификаторите се делят на водна и маслена основа. Такификаторите на водна основа включват лепилни емулсии на водна основа, смоли на водна основа и лепила на водна основа; Продуктите на маслена основа включват слепващи се колофонови смоли и модифицирани колофонови смоли.
Като лепило, лепилото подобрява основно първоначалната адхезия и задържащата сила на продукта; когато се използва в покрития, подобрява главно адхезията към основата.

предишен:

Няма новини

Следващия:

Няма новини